Nhiều người hiểu nhầm về vai trò của thương hiệu. họ nghĩ rằng nó đồng nghĩa với marketing, và marketing đồng nghĩa với quảng cáo.

vai-tro-gia-tri-thuong-hieu

– Một thương hiệu cho mọi người biết công ty nào đáng giá và tại sao

– Marketing cho mọi người biết cách xác định giá trị thương hiệu, và tiếp cận nó ở đâu. 

Mục đích của thương hiệu là sử dụng giá trị được người tiêu dùng nhận biết, có được thông qua công tác marketing, để duy trì doanh số và có mức lợi nhuận cao hơn so với thị trường trong dài hạn. 

Mục tiêu của mọi thương hiệu là làm tăng khối lượng mà khách hàng sẵn sàng chi trả, thúc đẩy mọi người đánh giá bạn cao hơn so với khi không có thương hiệu. Không quan trọng khi thương hiệu của bạn là giá rẻ, hay số nhiều, hay hạng sang, hay thương hiệu hàng độc, mục tiêu chính là như trên. Không quan trọng khi nền kinh tế đang tăng trưởng hay đang suy thoái, mục tiêu của thương hiệu vẫn giữ nguyên. 

Nếu bạn không có thương hiệu, bạn chỉ bán hàng hóa. Hàng hóa của bạn có giá trị tùy theo thị trường. Trong thời kỳ thị trường tăng trưởng tốt, nhiều công ty có thể hài lòng với điều này. Họ không chi tiêu, chỉ nương theo con sóng thị trường hàng hóa để tăng trưởng. Họ tự cho phép mình tin rằng tăng trưởng là những gì họ cần. Mọi thứ sẽ thay đổi khi tình hình thị trường thay đổi. Khi tình hình thị trường trở nên khó khăn, xu hướng sẽ là thu hẹp kinh doanh lại – giảm chi tiêu và tìm cách thoát khỏi tình hình khó khăn.

Ảo tưởng lúc này là cắt giảm chi phí sẽ khiến bạn trở nên cạnh tranh hơn. Nhưng điều này không xảy ra. Nó có thể giúp công ty bạn trở nên gọn gàn và tốn ít chi phí hơn, nó có thể làm tăng dòng tiền của công ty. Nhưng nó không tạo ra sự yêu thích của công chúng với sản phẩm của bạn. Thực tế, nó chẳng tạo ra điều gì. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *