Sự khác biệt, chuyên nghiệp và nhiệt tình của các bạn đã giúp tập đoàn Hải Âu ngày càng phát triển hơn nữa nhờ triển khai các chiến lược marketing đúng đắn. Hải Âu đặc biệt hài lòng về các dịch vụ như: online seeding, reviews sản phẩm, xây dựng và quảng bá kênh youtube do Hamisa tư vấn và triển khai. Hải Âu mong muốn được hợp tác lâu dài cùng Hamisa để kiến tạo những giá trị mới cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *