Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ khó khăn với khách hàng về chi phí, hình thức thanh toán, nhân sự cũng như các vướng mắc trong nội bộ về nhận thức. Trong bất cứ trường hợp nào cần phải sửa chữa, bổ sung, Hamisa Quốc Tế đều có mặt ngay lập tức để cùng tiến hành tháo gỡ mọi khó khăn. Chúng tôi thấm thía một phương châm: “Thành công của bạn là cách tạo dựng thương hiệu tốt nhất cho chúng tôi”.