Thuê ngoài dịch vụ tư vấn thương hiệu không có nghĩa là doanh nghiệp bạn chỉ cần thuê một công ty tư vấn chuyên nghiệp để họ làm tất cả mọi việc. Doanh nghiệp bạn sẽ khó có thể đạt được mục đích tối ưu nếu bạn không “ra đề bài” hoặc phối hợp trao đổi thông tin liên tục. Bởi vậy, trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, Hamisa luôn phối hợp chặt chẽ với nhân sự của doanh nghiệp bạn để bảo đảm rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ nắm bắt được không chỉ về thực tiễn hoàn hảo mà còn có sự hiểu biết am tường về các yếu tố vô hình như hồn thương hiệu, bản sắc, thông điệp… mà doanh nghiệp bạn muốn truyền tải