Trước khi bắt đầu một dự án tư vấn, chúng tôi sẽ thực hiện thu thập tư liệu về doanh nghiệp của bạn và tiến hành phỏng vấn sâu để đưa ra một bản đánh giá thực trạng (một dạng kiểm tra sức khỏ) hoàn toàn miễn phí. Dựa trên sự thống nhất của bạn về bản báo cáo này, chúng tôi mới tiến hành tư vấn và phân chia ra thành một số giai đoạn để doanh nghiệp tiến hành từng bước, thấy hiệu quả mới tiếp tục làm và liên tục điều chỉnh. Nguyên tắc này được dựa trên một kinh nghiệm xương máu là “không phải tất cả những tư vấn của chúng tôi đều hoàn hảo”, chỉ có thực tiễn là hoàn hảo, và do đó những tư vấn cũng phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.